Yorulma Testi

Yorulma Testi

Aralıklarla test basıncına çıkarılıp tekrar düşürülür. Test çevrim sayısı tamamlanan kadar işlem devam eder. Yorumla testi, yorulma kabini, su deposu, basınç pompasından oluşur. 

Tüp üretiminde kullanılan tip onay testlerinden biridir. Teste tabi tutulacak tüp kabin içine yerleştirilerek içi su ile doldurulur.

Yorulma Testi