Ürün Görsel Kontrol Ünitesi

Ürün Görsel Kontrol Ünitesi

Ürünlerin kaynak muayenesi ve yüzey görsel kontrolü amaçlı tasarlanmış ünitedir. Ürüne zarar vermeden çepe çevre kontrolünü sağlayan tekerlekler ve muayenin sağlıklı yapılabilmesi için uygun aydınlatmadan meydana gelmektedir. 


Ürün Görsel Kontrol Ünitesi